Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji procesowych?

Instalacje procesowe

Bezpieczeństwo instalacji procesowych ma niezwykle istotny wpływ na prawidłowe działanie urządzeń produkcyjnych oraz końcową jakość produktów. Zadbanie o ten aspekt daje pewność, że poszczególne systemy oraz ich elementy będą w stanie zdziałać stabilnie i poprawnie w ramach swoich specyfikacji, nie stanowiąc jednocześnie żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

Bezpieczeństwo procesowe

Bezpieczeństwo procesowe to zbiór wszelkich działań, które dotyczą eksploatacji danego obiektu technologicznego – np. zbiorników magazynowych czy instalacji produkcyjnych. Czynności te prowadzone są na wszystkich fazach jego cyklu życia – włącznie z projektowaniem, konstruowaniem, eksploatacją, modernizacją czy remontowaniem. Istotne znaczenie mają zagadnienia związane z bezpieczeństwem poszczególnych etapów samego procesu, a także personelu zajmującego się jego realizacją. Konieczne jest więc spełnienie najwyższych standardów, norm, przepisów prawnych oraz zasad. W tym celu należy priorytetowo potraktować wszelkie regularne działania zapobiegające wybuchom, pożarom czy uwalnianiu się szkodliwych substancji chemicznych z przemysłowych instalacji procesowych, np. w rafineriach, zakładach czy magazynach produktów ropopochodnych.

Instalacje procesowe

Instalacje procesowe pod ochroną

Aby zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom i awariom, należy wyposażać instalacje procesowe w skuteczne układy zabezpieczeń oraz systemy ochronne. Dotyczy to na przykład zaawansowanych technologicznie układów kontrolno-pomiarowych, blokad przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych czy systemów alarmowych. Konieczne jest także systematyczne kontrolowanie tych rozwiązań, pozwalające na szybką identyfikację zagrożeń. Prawidłowe określenie poziomu ryzyka jest natomiast niezwykle istotnym elementem oceny podczas sprawdzania skuteczności zastosowanych środków bezpieczeństwa instalacji procesowych, a także wprowadzenia potrzebnych zabezpieczeń dodatkowych.

Zakres usług bezpieczeństwa procesowego

Bezpieczeństwo instalacji procesowych powinno być poddawane regularnym analizom i audytom. W ramach tego rodzaju usług przeprowadzana jest weryfikacja dokumentacji technicznej obiektów, np. pod kątem poprawności doboru urządzeń oraz integralności bezpieczeństwa procesowego. Dobierane są optymalne zabezpieczenia dla obecnych wymogów procesu oraz przepisów prawnych. Możliwe jest również wykonanie prac projektowych w zakresie implementacji systemów i rozwiązań, dzięki którym instalacje procesowe zyskują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa.