Kryminologia i kryminalistyka – studia pierwszego stopnia

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka to studia owiane wyjątkową aurą sensacji i tajemniczości. Na taki odbiór tej specjalności składa się fakt, iż wiążą się one bezpośrednio z jedną z najmroczniejszych dziedzin życia, jaką jest tropienie przestępców i zapobieganie zbrodniom. Nie bez znaczenia pozostaje i to, że w ramach tych studiów studenci poznają tajniki tak wyjątkowych dziedzin nauki, jak daktyloskopia, mechanoskopia i traseologia.

Kryminologia i kryminalistyka – studia dla najlepszych

Kryminologia i kryminalistyka studia pierwszego stopnia (3-letnie), od kilku lat cieszą się ogromnym powodzeniem wśród wszystkich młodych ludzi. Ponieważ liczba miejsc na tej specjalności zwykle jest mocno ograniczona, ilość kandydatów na jedno miejsce bywa naprawdę imponująca. I nic w tym dziwnego, w końcu Kryminologia i kryminalistyka to nie tylko nowość na polskich uczelniach, ale i zupełnie nowe podejście do kształcenia. Dlaczego?

Wyjątkowość Kryminologii i kryminalistyki wynika z dwóch czynników. Pierwszym jest fakt, iż absolwenci tego rodzaju studiów szkolą się do wykonywania kilku najbardziej niezwykłych zawodów świata. Praca w policji lub innych służbach mundurowych w roli technika kryminalistyki lub kryminologa niesie ze sobą mnóstwo wyzwań, ale i ogromną satysfakcję. Wynika ona nie tylko ze znaczenia, jakie kryminolog i technik kryminalistyki pełni w procesie zapobiegania i wykrywania przestępstw, ale również ze świadomości wykonywania zawodu, któremu tylko nieliczni są w stanie podołać. I nie chodzi tu jedynie o wymagania związane z charakterystyką pracy, ale również o ogromny zasób wiedzy niezbędny do jej wykonywania. Dlatego też studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka kształcą m. in. w takich dziedzinach, jak daktyloskopia, mechanoskopia i traseologia.

Daktyloskopia, mechanoskopia i traseologia

O daktyloskopii z pewnością słyszał każdy fan kryminałów. Jest to jedna z najstarszych technik śledczych pozwalająca zidentyfikować lub też wykluczyć osoby przebywające na miejscu przestępstwa, w tym również osobę będącą sprawcą zbrodni. Identyfikacji tej dokonuje się na podstawie odcisków linii papilarnych dłoni, które – jako niepowtarzalne – stanowią jeden z najważniejszych dowodów w śledztwie.

Kryminologia i kryminalistyka
Kryminologia i kryminalistyka

Mechanoskopia to technika śledcza wymagająca bardziej zaawansowanej techniki niż daktyloskopia, przez co jej rodowód jest o wiele krótszy. Celem mechanoskopii jest identyfikacja narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa. Przy jej użyciu śledczy są w stanie nie tylko zidentyfikować narzędzie, ale też (jeśli nie zostało ono odnalezione) określić, jaki jest jego typ, z jakiego materiału zostało wykonane, a nawet z jaką siłą zostało użyte.

Bardzo ciekawą i jakże niedocenianą nadal techniką śledczą jest traseologia, czyli identyfikacja sprawcy, ofiar i pozostałych uczestników po pozostawionych na ziemi śladach przemieszczania się. Traseologia pozwala nie tylko zidentyfikować osoby, ale i określić sekwencję zdarzeń odbywających się na miejscu przestępstwa.