Po co wykonuje się weryfikację dokumentacji technicznej?

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Na dokumentację techniczną składa się szereg dokumentów, opisujących określone aspekty konkretnych obiektów lub produktów. W jej treści zwykle znajdują się informacje ogólne, dotyczące np. instrukcji montażu, obsługi czy naprawy. Dokumentacja techniczna uwzględnia jednak także dokumenty, które zawierają dane przechowywane i wykorzystywane w bardziej konkretnych celach. Aby zachować ich ścisłość i zgodność ze stanem faktycznym, niezbędne jest dokonanie weryfikacji całej treści.

Dane zawarte w dokumentacji technicznej

Jako część dokumentacji technicznej postrzegane są wszystkie dokumenty, które sporządzone zostały w cyklu życia danego produktu lub obiektu. Informacje w nich zawarte opisują zwykle szereg różnych danych – dotyczy to np. definicji, jakości i funkcjonalności, a także opisów stosowania, serwisowania czy utylizacji. Celem istnienia dokumentacji technicznej jest możliwość zaprezentowania historii produktu oraz zasad jego obsługi operatorom, inżynierom oraz innym użytkownikom korzystającym z niego w przyszłości.

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Weryfikacja dokumentacji technicznej

Profesjonalna weryfikacja dokumentacji technicznej musi być przeprowadzona ze względu na ściśle ustalone wymagania względem poszczególnych dokumentów. Dotyczy to zarówno ich jasności oraz zrozumiałości dla określonej grupy docelowej, jak i zgodności z ustalonymi normami, prawami publicznymi czy dyrektywami. Konieczne jest sprawdzenie dokumentów także pod kątem poprawności językowej czy odgórnie narzuconego projektu graficznego. Zamieszczane w dokumentacji treści trafiają do wiadomości publicznej, w związku z czym do ich zredagowania potrzebne są odpowiednie umiejętności w zakresie obsługi docelowych mediów oraz narzędzi – ma to istotne znaczenie zwłaszcza np. w przypadku opracowywania systemu pomocy oraz innych publikacji internetowych.

Zakres weryfikacji technicznej

Wymóg przygotowania dokumentacji technicznej dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które biorą udział w procesie produkcyjnym. Odpowiednie dokumenty muszą przygotować integratorzy systemów, operatorzy, technicy serwisowi czy pracownicy instalacji, a nawet sprzedawcy. Weryfikacja dokumentacji technicznej pozwala na uzyskanie kompleksowego doradztwa, w ramach którego wykorzystana jest specjalistyczna, specyficzna dla określonej branży wiedza. W ten sposób zapewnić można prawidłową ocenę poszczególnych dokumentów w kwestii ich treści oraz formy, a także najlepszą efektywność współpracy między projektantami, producentami i użytkownikami końcowymi.