Najpopularniejsze siłowniki pneumatyczne

siłowniki pneumatyczne

Trudno przecenić wartość siłowników pneumatycznych, które znajdują dziś zastosowanie w niemal każdej branży przemysłowej, a także w życiu codziennym. Niezaprzeczalnie są to najważniejsze elementy układów pneumatycznych. Zadaniem siłowników jest przełożenie energii powstałej wskutek sprężenia gazu w energię mechaniczną. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie czynności wymagających dużej siły przy pomocy całkiem niepozornych urządzeń.

Czym jest siłownik pneumatyczny?

Wyjaśnianie czym są siłowniki pneumatyczne, należy zacząć od tego, co ogólnie nazywa się siłownikiem. Mianowicie jest to urządzenie, które wytwarza dowolną energię, aby następnie przemienić ją w energię mechaniczną. Jeżeli chodzi o siłownik pneumatyczny, wytwarza on energię, korzystając z gazu, którym zwykle jest powietrze.

siłowniki pneumatyczne

Podział siłowników pneumatycznych

Jak się okazuje, siłowniki dzielić można na różne sposoby, w zależności od przyjętego kryterium. Jednym z kryteriów jest sposób działania, według którego siłowniki klasyfikuje się, jako:

  • siłowniki jednostronnego działania – w urządzeniach tego typu gaz napędza urządzenie tylko jednostronnie, natomiast ruch powrotny odbywa się dzięki sprężynie
  • siłowniki dwustronnego działania – w tym przypadku powietrze wypełniające siłownik porusza się w obie strony

Kolejny podział dokonywany jest ze względu na wykorzystany element roboczy, czyli element wprawiający w ruch czynnik roboczy wytwarzający energię. Najczęściej stosowane dzisiaj elementy robocze to:

  • tłoczysko – wykonuje ruch posuwisto-zwrotny
  • wałek – wykonuje ruch obrotowy

Awarie siłowników

Siłowniki pneumatyczne to urządzenia o prostej konstrukcji, dlatego niezbyt często ulegają one uszkodzeniom. Niemniej jednak istnieją pewne zagrożenia sprawności siłowników. Problemy, z którymi użytkownicy mają do czynienia najczęściej, to:

  • korozja – problem dotyczący wielu urządzeń metalowych. Siłowniki często pracują w wilgoci, stąd też zagrożenie rdzą jest szczególnie wysokie. Rozwiązaniem problemu jest konstruowanie siłowników ze stali nierdzewnej, co zresztą ma coraz częściej miejsce
  • brak szczelności – pojawia się głównie wtedy, kiedy na siłownik oddziałują skrajne temperatury. Tym samym narażone są urządzenia pracujące w chłodniach czy też w hutach. Rozwiązaniem problemu jest dodatkowe uszczelnienie, wykonane przy pomocy teflonu lub gumy syntetycznej
  • uszkodzenie mechaniczne – siłownik może zostać uszkodzony również wskutek uderzenia. Dlatego też często wyposaża się go w stalową pokrywę, chroniącą przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.