Wszystko, co musisz wiedzieć, przed rozpoczęciem pracy na wysokości

uprawnienia do pracy na wysokości

Praca na wysokości to zajęcie ciekawe, dochodowe, ale też bardzo wymagające, trudne i niebezpieczne. Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna posiadać niezbędne kwalifikacje, a także pewne predyspozycje psychiczne i fizyczne, które pozwolą wykonywać ten specyficzny zawód. Jeżeli masz lęk wysokości, nie potrafisz skupić się i opanować nerwów w ekstremalnych warunkach, ten rodzaj pracy może nie być dla Ciebie najlepszym wyborem.

Charakterystyka pracy na wysokości

Praca na wysokości w rozumieniu prawa jest to praca wykonywana na powierzchni, umieszczonej co najmniej 1,0 m nad poziomem ziemi czy podłogi. Jeżeli powierzchnia, na której pracownik wykonuje pracę, umieszczona jest metr nad ziemią, ale wyposażona jest w konstrukcje stałe czy urządzenia zabezpieczające go przed upadkiem, wówczas nie zalicza się takiej pracy od pracy na wysokości. Tak samo, kiedy powierzchnia jest osłonięta z każdej strony pełnymi ścianami, o wysokości co najmniej 1,5, lub ścianami oszklonymi, wtedy także praca niezaliczana jest do prac na wysokościach.

Jakie uprawnienia są wymagane do podjęcia pracy na wysokości?

Aby podjąć pracę na wysokości, pracownik musi odbyć odpowiednie szkolenie z alpinizmu przemysłowego. Ponadto, do zdobycia uprawnień, konieczne jest przejście specjalistycznych badań lekarskich, przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy. W skład niezbędnych badań wchodzą badania okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne. Specjalistyczny kurs alpinizmu przemysłowego zakończony jest egzaminem, dopiero jego pozytywny wynik uprawnia kursanta do wykonywania zawodu.

alpinizm przemysłowy

Gdzie szukać pracy, mając uprawnienia do pracy na wysokości?

Alpinizm przemysłowy – bo tak profesjonalnie nazywa się ten zawód, to praca trudna i niebezpieczna. Doświadczeni alpiniści są jednak potrzebni w wielu branżach. Mając uprawnienia do pracy na wysokościach, można podjąć taką pracę jak:

  • konserwacja obiektów wysokich
  • instalacja i konserwacja linii telekomunikacyjnych i energetycznych
  • budowlanka
  • czyszczenie i malowanie elewacji budynków
  • praca na platformach wiertniczych.

Alpinizm przemysłowy – jakie ryzyko niesie ta praca i jak przygotować się do jej wykonywania?

Planując podjęcie pracy na wysokości, warto poznać nie tylko jej pozytywne aspekty, takie jak wysokie zarobki i duża dawka adrenaliny, ale także znać ryzyko, jakie ze sobą niesie. Praca na wysokości to bardzo niebezpieczne zajęcie. Upadek z dużej wysokości jest zagrożeniem dla zdrowia, a nawet dla życia pracownika. Podejmując pracę jako alpinista przemysłowy, bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma tutaj miejsca na błędy i ustępstwa od reguł. Ponadto wybierając się na specjalistyczny kurs, warto wybrać taki, który w swoim programie będzie przewidywał elementy ochrony zdrowia i pierwszej pomocy. W tak ryzykownej pracy powinno się mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, oraz reagowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.