Jak rozwiązać kwestię rozliczenia podatkowego dotacji unijnych?

rozliczenie dotacji unijnych w kpir

Fundusze unijne dają przedsiębiorcom możliwość realizacji projektów, które wcześniej były poza ich zasięgiem oraz zwiększają konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej. Niemniej pozyskanie dotacji wymaga pewnego wysiłku, gdyż niezbędne jest złożenie prawidłowego wniosku, a następnie właściwe zarządzanie projektem. Wiele wątpliwości budzi również sprawa rozliczenia podatkowego dotacji unijnych. Poniżej spróbujemy nieco rozjaśnić tę kwestię.

Czy trzeba dokonać rozliczenia dotacji unijnych na środki trwałe?

Dotacja w formie pieniężnej spełnia wymogi ustawowej definicji przychodu, tym samym wydawać by się mogło, że powinna podlegać standardowemu opodatkowaniu. Niemniej jednak założeniem dotacji unijnych jest wsparcie przedsiębiorców, a nie podbudowanie budżetu państwa, tym samym konieczność odprowadzania podatku w tym przypadku niejako mijałaby się z celem pozyskiwania pieniędzy ze wspólnoty europejskiej. Dlatego też mocą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje są zwolnione z opodatkowania. Określa to art. 21 ust. 1.

rozliczenie dotacji unijnych na zakup środka trwałego

Czy należy rozliczać dotacje unijne w kpir?

W Księdze Przychodów i Rozchodów zapisuje się przede wszystkim wszelkie przychody generujące obowiązek podatkowy. W tym przypadku nie ma o tym mowy, dlatego też niektórzy przedsiębiorcy decydują się nie dokonywać zapisu, uwzględniając dotacje w osobnych podsumowaniach. Wydaje się jednak, że lepiej dokonać rozliczenia dotacji unijnych na zakup środka trwałego właśnie w kpir, gdyż pozwoli to zachować większą przejrzystość. Wielu przedsiębiorców decyduje się na notatkę w kolumnie 17, informującą o finansowaniu z dotacji unijnych poszczególnych zakupów uwzględnionych we wcześniejszych punktach.