8 punktów, które musi zawierać praca dyplomowa

pisanie prac

Pisanie pracy dyplomowej jest wielkim wyzwaniem dla każdego studenta. Taki rodzaj pracy jest potwierdzeniem umiejętności i wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Niezależnie jednak od tego, czy jest to praca licencjacka, czy magisterska, musi pasować do pewnego planu, który składa się z 10 podstawowych punktów:

 • Strona tytułowa
 • Tworzenie strony tytułowej musi przewidywać zawarcie następujących elementów: podstawowe informacje o uczelni, czyli jej nazwa oraz nazwa wydziału, na jakim studiujemy. Kolejne punkty, które muszą znaleźć się na stronie tytułowej pracy dyplomowej to tytuł i opis pracy (np. praca licencjacka). Nie możemy również zapomnieć o podaniu miasta i bieżącego roku, a także imienia i nazwiska autora i promotora.

 • Spis treści
 • Spis treści powinien być w miarę możliwości dokładny i przejrzysty. Niektóre uczelnie narzucają w wymaganiach edytorskich minimalną ilość rozdziałów. Niemniej jednak w większości prac jest minimum trzy rozdziały.

 • Wstęp
 • Krótki opis pracy, należy opisać po krótce, co znajduje się w poszczególnym rozdziale. Ważne, aby zaznaczyć w nim cel i zakres pracy. Zawartość i struktura wstępu zazwyczaj zależy od promotora.

  Pamiętaj! Warto wstęp napisać na samym końcu pracy. Wówczas, gdy będziemy mieć gotowe wszystkie rozdziały, będzie nam łatwiej je opisać oraz w lepszy, merytoryczny sposób ugryźć temat.

 • Rozdział teoretyczny
 • Treść zawarta w tym rozdziale budowana jest przede wszystkim w oparciu o literaturę przedmiotu. W doborze odpowiedniej literatury powinien pomóc promotor.

 • Rozdział empiryczny
 • Rozdział ten opiera się głównie o doświadczenia i praktykę. Opisuje zazwyczaj metody, których użył autor pracy do rozwiązania danego problemu, czy pytania postawionego na początku pracy. Jeśli dana praca dyplomowa ma charakter badawczy, w tej części pracy przedstawiane są wyniki badań i uzyskanych wyników.

 • Podsumowanie/zakończenie
 • W tej części pracy student przedstawia uzyskane wyniki z badania. Potwierdza lub obala postawione tezy na początku badania.

 • Bibliografia
 • Po podsumowaniu pracy należy przedstawić spis literatury, na którym opieraliśmy naszą pracę. Należy pamiętać, że spis ten musi być sporządzony według wymagań edytorskich. Kolejność zazwyczaj przedstawia się następująco:

  Pełne nazwisko i pierwsza litera imienia, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

  Kowalski J., Przykładowy tytuł, PWN, Warszawa 2012

 • Załączniki
 • Jeśli praca miała charakter badawczy w załącznikach powinien znaleźć się jeden nieuzupełniony formularz przeprowadzonej ankiety. Formą załącznika w pracy dyplomowej może być również płyta CD czy też inne dodatkowe materiały. Jeśli uważasz, że potrzebujesz większej pomocy z zakresu pisania pracy dyplomowej, zawsze można śmiało zwrócić się o pomoc do doradców, którzy zawsze w dobraniu na przykład odpowiedniej literatury lub w stworzeniu planu pracy. Doradztwo w tym zakresie można spotkać w każdym mieście w Polsce. Warto zajrzeć na: http://pisanie.co/podkarpackie/rzeszow/  i zadać nurtujące nas pytanie.