Jakie możliwości daje program unijny Inteligentny Rozwój

program unijny Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorcy, którzy realizują innowacyjne projekty czy usługi, często borykają się z problemem pozyskania niezbędnych środków na wdrożenie swoich pomysłów. Z pomocą mogą im służyć różnego rodzaju dofinansowania, takie jak na przykład program unijny Inteligentny Rozwój. Jest to największy program związany z badaniami i tworzeniem innowacji, a jego realizacja została przewidziana na lata 2014-2020.

Beneficjenci programu

Z dofinansowania w ramach programu Inteligentny Rozwój beneficjenci mogą korzystać w dwojaki sposób – albo jako uczestnik jednego z projektów, albo w charakterze realizatora. Wsparcie jest przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale mogą je uzyskać także jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z biznesem. W dokumentacji poszczególnych konkursów można znaleźć szczegółowe informacje o podmiotach mogących występować o wnioski. Wśród projektów realizowanych z programu unijnego Inteligentny Rozwój można wyróżnić dwie główne ich grupy. Grupa pierwsza to inwestycje przyczyniające się do rozwoju beneficjentów, czy to poprzez wdrożenie innowacyjnych usług i produktów, czy dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi pozyskanie nowych rynków. Z kolei do grupy drugiej należą przedsięwzięcia, w których realizatorzy są tylko pośrednikami lub wykonawcami określonych rozwiązań.

program unijny Inteligentny Rozwój

Formy finansowania

Wsparcie z programu Inteligentny Rozwój może być realizowane w dwóch formach. Pierwszą z nich są zaliczki, które wypłaca się na realizację planowanych projektów. Po ich zakończeniu należy przedstawić szczegółowy wykaz poniesionych wydatków i rozliczyć otrzymane w formie zaliczkowej pieniądze. Beneficjenci programu mogą też finansować wydatki z własnych środków, a po przedstawieniu ich wykazu otrzymać refundację. Ważne przy tym jest to, że dofinansować można jedynie tak zwane koszty kwalifikowane, zgodnie z warunkami konkursu. Jeżeli w czasie realizacji projektu będą potrzebne działania nie zaliczane do kosztów kwalifikowanych, to należy je sfinansować z własnych funduszy.