Studia czy praca? Dylematy młodych ludzi

Po zakończeniu nauki w szkole średniej, młodzi ludzie muszą zdecydować o swojej dalszej przyszłości. Niektórzy od razu po maturze rozpoczynają szukanie pierwszej pracy, pozostali kontynuują swoją edukację na studiach. Tymczasem jedno drugiego nie wyklucza i coraz większa część studentów łączy pracę ze studiami, zdobywając jednocześnie wiedzę i doświadczenie na rynku.

Studia licencjackie a pierwsze doświadczenie zawodowe

Decydując się na studia wiele osób wybiera uczelnie w innym mieście. Jest to pierwszy krok do usamodzielnienia się, a to wymaga dodatkowych środków na życie. Niekiedy praca jest koniecznością, aby zarobić na swoje utrzymanie, ale duża część młodych ludzi podejmuje zatrudnienie już na studiach licencjackich, aby zdobywać doświadczenie. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia pracodawców, jak i kandydatów na stanowisko pracy, gdyż absolwent studiów wychodzi z uczelni z wiedzą praktyczną i teoretyczną. Tacy pracownicy są najbardziej pożądani na rynku, gdyż to także potwierdza umiejętność dobrej organizacji czasu oraz elastycznego podejścia do zmieniających się warunków. Studia pierwszego stopnia często mają tak ustalony plan zajęć, że nawet studenci dzienni mogą pogodzić pracę z nauką, zatrudniając się w niepełnym wymiarze godzin. Ciekawym pomysłem jest również znalezienie stażu pasującego do kierunku nauczania, dzięki czemu można w pełni zaangażować się w studia, zdobywając jednocześnie praktyczną wiedzę. To także okazja do nawiązania kontaktów z pracodawcami, z którymi można kontynuować współpracę po zakończeniu nauki.

studia w Krakowie

Studia w Krakowie – wiele możliwości

Dużo łatwiej jest znaleźć zatrudnienie osobom, które decydują się na studia w Krakowie lub innym, większym mieście. Rynek pracy jest ukierunkowany na studentów, dlatego pracodawcy chętnie dostosowują grafik do planu zajęć, tak aby nie wpływał na jakość nauczania. Studia magisterskie to ostatni dzwonek, żeby zacząć rozglądać się za pracą, aby jako absolwent uczelni, można było zaprezentować potencjalnemu pracodawcy nie tylko dyplom, ale także CV ze zdobytym doświadczeniem. Aby podnosić kwalifikacje pracowników, szefowie firm chętnie wysyłają ich na studia podyplomowe, co tylko potwierdza, że chęć kontynuowania nauki nie musi kolidować z obowiązkami w pracy i na odwrót. Oczywiście dużo łatwiej mają studenci zaoczni, gdyż dysponują większą ilością czasu wolnego, jednak przy dobrej organizacji, nie będzie problemu z uczęszczaniem na zajęcia w trybie dziennym i zdobywaniem doświadczenia w pierwszej pracy.