Proces zamrażania komórek macierzystych i ich wykorzystanie w medycynie

bank komórek macierzystych

Komórki macierzyste, to unikatowe komórki, tworzące się już na etapie życia płodowego, są one pewnego rodzaju matrycą, ponieważ mają wyjątkową możliwość przekształcania się w inne komórki. Krew pępowinowa łącząca nienarodzone dziecko z matką oraz szpik kostny to najbogatsze źródła komórek macierzystych wykorzystywanych w leczeniu ciężkich, chorób przewlekłych. Komórki macierzyste przez całe życie znajdują się w ciele człowieka, jednak wraz z wiekiem ich zdolności regeneracyjne maleją. Już od ponad 20 lat komórki macierzyste wykorzystywane są w leczenie onkologicznym, hematologii oraz leczeniu chorób układu krwionośnego, a cały czas trwają badania nad nowymi rejonami wykorzystania komórek macierzystych, między innymi w medycynie regeneracyjnej.

Dlaczego krew pępowinowa jest lepsza od szpiku kostnego?

Pobieranie komórek macierzystych ze szpiku kostnego jest powszechnie już stosowane w hematologii, w ostatnich latach jednak pogłębione badania nad komórkami z krwi pępowinowej wykazały, że ten rodzaj komórek daje większe szanse ze względu na to, że są to komórki bardziej pierwotne, co ułatwia im przekształcenie się w pożądaną komórkę. Ponadto komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie lepsze zdolności regeneracyjne niż komórki ze szpiku kostnego. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej dają również większą szansę na zgodność tkankową, a także niosą ze sobą mniejsze ryzyko powikłań, ze względu na ich mniejszą dojrzałość immunologiczna,

bank komórek macierzystych

Pobieranie oraz zamrażanie krwi pępowinowej

Szerokie zastosowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu chorób przewlekłych o podłożu autoimmunologicznym i nie tylko sprawiało, że pobieranie i przechowywanie krwi pępowinowej stało się bardzo popularne. Krew pępowinowa pobierana jest podczas porodu, za pomocą specjalnego zestawu do pobierania, w którym umieszczona zostaje pobrana ilość krwi. Jeżeli matka, od której pobierano krew, zdecydowała się na przetrzymywanie krwi na przyszłość, jest ona preparowana, a następnie zamrażana i przechowywana w jednym z banków komórek macierzystych. Preparowanie krwi pępowinowej, polega na izolacji komórek macierzystych z pobranej krwi pępowinowej, a następnie poprawnym ich zabezpieczeniu i zamrożeniu. Zamrożone komórki macierzyste, przenoszone są do zbiornika z ciekłym azotem o temperaturze minus 190 stopni, są to warunki, umożliwiające przechowywanie komórek macierzystych przez wiele lat,

Placówki przechowujące krew pępowinową

Krew pępowinowa przechowywana jest w publicznych lub rodzinnych bankach krwi pępowinowej. Banki publiczne umożliwiają bezpłatne deponowanie krwi pępowinowej, która w razie potrzeby może być udostępniona każdemu, kto jej potrzebuje. Rodzinne banki komórek macierzystych to płatna placówka, umożliwiająca przechowywanie krwi pępowinowej tylko wyłącznie na potrzeby własnej rodziny. Według badań Amerykańskiego profesora towarzystwa hematologicznego komórki macierzyste zachowują swoje właściwości nawet po 24 latach od zamrożenia.