Oferta pożyczek unijnych na terenie województwa lubelskiego

Dlaczego nie cieszą się popularnością?

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała najwięcej, jak dotąd, w historii środków z Unii Europejskiej. Do rozdysponowania w tym okresie mamy 82,5 mld euro. W województwie lubelskim do dyspozycji jest 2,2 mld euro. To ogromna pula pieniędzy, niestety, mało kto korzysta z takiej możliwości.

To nie dotacja, lecz finansowanie zwrotne

Problemem niskiego poziomu korzystania z pożyczek unijnych oferowanych w województwie lubelskim można upatrywać w innym charakterze dostępnego obecnie dofinansowania. Obecnie coraz mniej jest dotacji, natomiast zwiększa się ilość pożyczek, a więc finansowych produktów zwrotnych. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pożyczki to instrumenty na bardzo preferencyjnych warunkach, i trudno będzie uzyskać podobne, tak tanie dofinansowanie w bankach komercyjnych.

Mały odsetek

W województwie lubelskim z dostępnych 2,2 mld euro rozdysponowanych zostało do tej pory zaledwie 6 mln euro, co stanowi około 0,27 proc. całej dostępnej puli środków. Duża część unijnych pieniędzy została przeznaczona przede wszystkim na aktywizację zawodową, a więc staże, szkolenia, pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji, jak np. osoby po 50-tym roku życia, osoby niepełnosprawne czy też pozostające bez zatrudnienia przez długi okres czasu.

Oferta pożyczek unijnych na terenie województwa lubelskiego

Dlaczego warto skorzystać z pożyczek unijnych? To proste. Produkty tego typu oferowane przez BGK mają charakter przede wszystkim preferencyjny, a więc kosztują mniej niż inne tego typu instrumenty dostępne na rynku. Z pożyczek unijnych można korzystać dłużej, ich dostępność jest o wiele łatwiejsza, a bardzo często kwota dofinansowania jest dużo większa niż standardowe produkty oferowane przez rynek komercyjny. Z pożyczek unijnych mogą korzystać nawet osoby, które spotkały się z problemami uzyskania kredytu w innych bankach. To dobre rozwiązanie dla osób dopiero otwierających swój pierwszy biznes, a także dla przedsiębiorców na szybszy rozwój swojej firmy na preferencyjnych warunkach.

Oferta pożyczek unijnych preferowana przez samorządowców

W województwie lubelskim najchętniej z pożyczek unijnych korzystają lokalne samorządy, głównie wdrażając projekty z zakresu ekonomii społecznej. Chodzi tu głównie o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodno-ściekową czy też o wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.