Rachunek do umowy o dzieło – potrzebne informacje

rozliczenie dotacji unijnych

Pracodawcy chętniej decydują się na podpisanie umowy dotyczącej wykonania konkretnego zadania niż zawieranie umowy o pracę. Ma to większe korzyści z punktu ekonomicznego, w szczególności w przypadku współpracy z osobami nieposiadającymi własnej działalności gospodarczej. Mimo że nie ma obowiązku wystawiania rachunku do umowy o dzieło, to zleceniodawca ma prawo żądać tego od wykonującego zlecenie.

O czym trzeba pamiętać?

Rachunek do umowy o dzieło jest często potrzebny pracodawcy do udokumentowania wydatków pochodzących z umów o zlecenie oraz podstawą do rozliczenia księgowego. Jest to również potwierdzenie dla obu stron, że zlecona praca została należycie wykonana i zakończona w sposób zgodny z warunkami umowy. Rachunek do umowy o dzieło zobowiązany jest wystawić zleceniobiorca, jednak często to pracodawca sam przygotowuje taki dokument. Rachunek musi zostać wystawiony w ciągu 7 dni od daty zakończenia pracy lub okresu rozliczeniowego. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono konieczności dołączenia rachunku, pracodawca sam może się o niego upomnieć, jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia współpracy.

rozliczenie dotacji unijnych

Co powinien zawierać rachunek do umowy o dzieło?

Rachunek do umowy o dzieło może być dołączony w formie papierowej lub elektronicznej. Nie jest wymagane podpisywania go przez strony, jednak warto na wszelki wypadek złożyć swój podpis, co będzie miało znaczenie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sporów. Z formalnego punktu widzenia rachunek powinien zawierać:

  • dane stron,
  • datę wystawienia,
  • numer rachunku,
  • informacje o realizowanych pracach,
  • wysokość wynagrodzenia.