Chcesz ocenić wpływ drgań na budynek? Skorzystaj z polskiej normy PN-85/B-02170

norma PN-85/B-02170

Planując postawienie jakiejkolwiek konstrukcji budowlanej, musimy brać pod uwagę cały szereg czynników koniecznych do sprawdzenia i przeanalizowania. Do czynników takich należy m. in. ukształtowanie terenu, sąsiedztwo zakładów przemysłowych, bliskość większych zbiorników wodnych czy – co bardzo ważne – siła i natężenie drgań przekazywanych przez podłoże.

Szkodliwy wpływ drgań na budynki, sprzęt i ludzi

Wszelkiego rodzaju drgania, o ile ich siła jest odpowiednio duża, a okresy występowania odpowiednio długie, stanowią bardzo realne i poważne zagrożenie dla niemal każdej konstrukcji budowlanej. Niewiele na świecie budynków jest w stanie oprzeć się bez żadnego uszczerbku dla siebie (oraz dla znajdujących się w nich sprzętach czy osobach) niszczycielskiemu działaniu drgań. Dlatego też planując budowę dowolnego budynku czy innego typu konstrukcji budowlanej (np. most), konieczne jest dokonanie oceny drgań rozchodzących się w wybranym miejscu.

Polska norma oceny drgań przekazywanych na budynki

W Polsce do oceny drgań przekazywanych przez podłoże na budynki służy norma PN-85/B-02170. Norma ta zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zakresu oceny wpływu drgań na określone obiekty. Podstawą oceny w ramach normy PN-85/B-02170 są wyniki pomiarów drgań, które rozważane są w zakresie częstotliwości mieszczącej się w skali od 1 do 100 Hz. Samej zaś oceny można dokonywać na dwa sposoby: w sposób przybliżony oraz w sposób pełny.