Pobieranie krwi pępowinowej – na czym polega?

bank komórek macierzystych

Temat pobierania krwi pępowinowej jest stosunkowo młody. Jeszcze kilka lat temu nikt o tym nie słyszał, a rutynowym zabiegiem podczas porodu była utylizacja łożyska oraz pępowiny. Wraz z postępem nauki i medycyny wzrasta nasza świadomość na przykład na temat komórek macierzystych, które to są obecne właśnie we wspominanej krwi pępowinowej. Dzięki powstaniu banków komórek macierzystych coraz więcej rodziców świadomie decyduje się na pobieranie krwi pępowinowej dziecka i przechowywanie ich właśnie w banku komórek macierzystych. Zabieg ten jest całkowicie bezpieczny, zarówno dla dziecka, jak i dla matki, a wysokie standardy podczas pobierania komórek, a także w miejscu ich przechowywania, życiodajne właściwości komórek macierzystych można zachować nawet przez kilkadziesiąt lat.

Jak odbywa się pobieranie krwi pępowinowej?

Pobieranie krwi pępowinowej to zabieg, który trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie bezbolesny, a także całkowicie bezpieczny. Jeżeli rodzice dziecka decydują się na pobranie krwi pępowinowej i jej przechowywanie, muszą wykupić specjalny zestaw do pobierania, który następnie przejmuje wykwalifikowany personel medyczny. Po porodzie z pępowiny oraz łożyska pobierana jest odpowiednia ilość krwi i umieszczana w specjalnym sterylnym pojemniku. Zestaw z pobranym materiałem transportowany jest do wybranego banku krwi pępowinowej, gdzie będzie przechowywany przez określony przez rodziców czas.

bank krwi pępowinowej

Do czego może być wykorzystana krew pępowinowa?

W krwi pępowinowej znajdują się komórki macierzyste i to one są wykorzystywane w medycynie, na przykład w leczeniu chorób nowotworowych, takich jak chłoniaki, białaczka czy inne choroby układu krwiotwórczego. Poza tym krew pępowinową może być ratunkiem dla dziecka, które było dawcą, lub jego rodzeństwa. Podobnie jak komórki macierzyste ze szpiku kostnego, komórki z krwi pępowinowej mogą być wykorzystane do przeszczepu ratującego życie dziecka. Obecnie komórki macierzyste wykorzystywane są w onkologii, hematologii, ortopedii, okulistyce i kosmetologii. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi metodami namnażania i różnicowania komórek macierzystych, tak aby wciąż zwiększać pole ich zastosowania w medycynie i nie tylko. Dzięki właściwościom regeneracyjnym, komórki macierzyste wykorzystywane są również podczas eksperymentów w czasie produkcji leków na cukrzyce, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy niewydolność serca.