System Teta ERP – w jaki sposób może usprawnić działanie twojej firmy?

system teta erp

Z systemu Teta ERP mogą korzystać zarówno średnie, jak i duże firmy, których działalność skupia się na takich dziedzinach jak handel, usługi, administracja publiczna, finanse czy produkcja. Jakich korzyści możemy się spodziewać po jego wprowadzeniu?

Czym jest system Teta ERP?

Teta ERP to nazwa nowoczesnego rozwiązania dla przedsiębiorstw – systemu, który automatyzuje ich funkcjonowanie oraz podnosi ich efektywność. Jego zadaniem jest poprawa komunikacji między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi oraz dostarczanie informacji mających duże znaczenie dla decyzji podejmowanych w firmie (należą do nich np. preferencje konsumentów oraz operacje związane z dostawami). Biznesy korzystające z systemu Teta doświadczają znacznego usprawnienia procesów wewnętrznych oraz podwyższenia zarobków.

system teta erp

Części składowe pakietu

Jedną z największych zalet pakietu Teta ERP jest jego elastyczność i związana z nią możliwość dostosowania wykorzystywanych systemów do własnych potrzeb. Choć wszystkie części składowe są w stanie ściśle ze sobą współpracować, użytkownik może dowolnie dobierać programy, które są mu najbardziej potrzebne. Wśród dostępnych opcji znajdziemy: Personel (obsługa administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, obsługiwanie umów cywilnoprawnych, pożyczki itp.), Logistykę (układanie cenników, analizowanie danych kontrahenta, centralny nadzór nad sklepami należącymi do sieci itp.), Finanse (prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrolowanie zobowiązań, wykonywanie ewidencji podatkowej itp.) oraz Produkcję (zarządzanie produkcją oraz zasobami, obniżanie kosztów itp.).

System Teta ERP – zalety

Każde przedsiębiorstwo korzystające z systemu Teta ERP może dostosować jego funkcjonalność do własnego zapotrzebowania. Program umożliwia m.in. kontrolę ponoszonych kosztów, szybki dostęp do rozmaitych danych i szerokie wsparcie klientów. Oprócz tego warto podkreślić, iż nowoczesny sposób nadawania uprawnień zapewnia doskonałe bezpieczeństwo i ochronę wrażliwych informacji.