Systematyka dziedzin galwanotechniki

usługi galwanizacyjne

Już w poprzedniej epoce Etruskowie potrafili produkować filigran ze złota. Ta metoda zdobienia została zapomniana na wiele wieków. Upadek Rzymu pogrzebał mnóstwo sekretów, a w czasach Średniowiecza i długi czas potem biegłym w obróbce metalu był tylko kowal. Na ponowną rewitalizację sekretów etruskich trzeba było czekać długo. Obecnie dzięki galwanotechnice efekty dostępne starożytnym są znów osiągalne.

Podział metod galwanotechnicznych

Galwanotechnika dzieli się na dwie specjalności: galwanostegię i galwanoplastykę. Galwanostegia jest naukową nazwą tego, co potocznie nazywa się galwanizacją. Galwanizacja w wykonaniu praktycznym pozwala na tworzenie powłok na powierzchniach innych materiałów

Galwanoplastyka daje możliwości tworzenia przedmiotów z cienkościennego metalu. Wykonane detale mają nierzadko skomplikowane kształty. Do powstania modelu metodą galwanotechniczną potrzebna jest negatywowa forma wykonana dowolną techniką w dowolnym materiale.

usługi galwanizacyjne

Rodzaje nanoszonych warstw

Galwanizacja odróżnia się od galwanoplastyki tym, że powłoka metaliczna jest trwale zespolona z podłożem, przez co warstwa metalu może być dużo mniejsza. Dzięki metodom galwanicznym można nanosić na powierzchnię bazową również powłoki niemetaliczne lub:

  • cienkie warstwy metaliczne
  • warstwy związków chemicznych z udziałem metalu podłoża
  • nanoszone na podłoże bazowe związki chemiczne innych metali

Grubości naniesień

Dzięki galwanizacji można nakładać powłoki o różnych grubościach. Parametry miąższości struktury naniesionej warstwy zależne są od wytycznych technologicznych. Powłoki cienkowarstwowe służą często do uzyskania ciekawych efektów wizualnych. Mogą też stanowić zabezpieczenie antykorozyjne lub być podkładem pod inne zaplanowane struktury i procesy technologiczne. Grubsze warstwy mogą stanowić wzmocnienie słabszych struktur konstrukcyjnych. Wymiary warstw sięgają tu nawet kilku milimetrów.