Ulga podatkowa na fotowoltaikę – kto i ile może oszczędzić?

ulga podatkowa na fotowoltaikę

Ulgi podatkowe na instalacje fotowoltaiczne to kolejne obok dofinansowań czy preferencyjnych kredytów instrumenty, które mają zachęcić do korzystania z alternatywnych, zielonych źródeł energii. Forma starania się o ulgę jest dość prosta, co dodatkowo zachęca do skorzystania z niej.

Inwestycje w termomodernizację

29 grudnia 2018 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało rozporządzenie, dzięki któremu osoby fizyczne mogą się starać ulgę podatkową, jeśli zainwestowały w usługi lub materiały związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019. Na jego postawie obowiązuje ulga podatkowa na fotowoltaikę. Inne materiały lub prace, które można odliczyć od podatku to np. pompa ciepła, wymiana stolarki zewnętrznej, montaż kotła grzewczego kondensacyjnego czy wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej. Pozycji w Rozporządzeniu jest znacznie więcej. Co istotne, w przypadku instalacji fotowoltaicznej ulga obejmuje zarówno same panele, jak i osprzęt oraz usługę montażu.

ulga podatkowa na fotowoltaikę

Wysokość ulgi podatkowej na fotowoltaikę

Maksymalna kwota odliczenia została ustalona na poziomie 53 tys. zł. Mogą z niej skorzystać ci, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową 18% i 32%, a także płatnicy podatku zryczałtowanego oraz liniowego. Jeśli kwota rozliczenia jest wyższa niż roczne dochody podatnika, podlegać może odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat.

Ile można zaoszczędzić? Jeśli, przykładowo, koszt instalacji wynosi 30 tys. zł, oszczędzamy 5400 zł czyli 18% jej wartości.

Kto może skorzystać z ulgi? 

Ulga podatkowa na fotowoltaikę przysługuje osobom, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynków. Co ważne, mają to być budynki służące celom mieszkalnym o charakterze jednorodzinnym – wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej. Nie wlicza się tu bloków mieszkalnych czy budynków przemysłowych oraz komercyjnych.

Dodatkowe ułatwienia

Istotną informacją jest również to, że ulga przyznawana jest na osobę. W przypadku, jeśli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, oboje z nich będą mogli odliczyć ją od podatku. Jest tu jedno ważne zastrzeżenie – ulga nie może obejmować tej samej usługi bądź materiałów. Przykładowo, jeden z małżonków korzysta z ulgi podatkowej na fotowoltaikę, ale drugi na wymianę stolarki okiennej. Warto też podkreślić, że ulga nie jest przypisana do konkretnego budynku. Dlatego można z niej skorzystać, jeśli inwestycja obejmuje kilka nieruchomości, których jest się właścicielem.