Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie, czyli o co chodzi?

Każdy osoba rozpoczynająca studia zdaje sobie sprawę z tego, na pewno podświadomie, że w końcu przyjdzie jej się zmierzyć z nie lada wyzwaniem, jakim jest napisanie pracy licencjackiej, inżynierskiej czy też magisterskiej. Każda z nich rządzi się własnymi prawami i zależy w gruncie rzeczy od rodzaju podjętych studiów.

Praca dyplomowa?                                                                                                       

Praca dyplomowa to nic innego, jak dzieło pisane, które po napisaniu i przedstawieniu na egzaminie dyplomowym oraz wcześniejszym poddaniu procedurze recenzji, uprawnia do zdobycia przez studenta tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.

Typowa praca dyplomowa ma zazwyczaj formę pisemnego opracowania, które liczy przeciętnie od kilkudziesięciu do kilkuset stron i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora badań oraz sprawdzeniem zdobytej przez niego wiedzy w czasie trwania studiów. Praca dyplomowa może mieć charakter zarówno czysto teoretyczny, jak i teoretyczno-praktyczny. Na studiach o profilu artystycznym oraz inżynierskim prace dyplomowe przyjmują zazwyczaj charakter projektu.

Odwieczne problemy studentów

Napisanie pracy licencjackiej, magisterskiej czy też inżynierskiej sprawia obecnie osobom kończącym studia dużo problemów. Wystarczy poczytać fora internetowe, aby zorientować się, jak wielkie to dla nich wyzwanie http://www.forum.pisanie-prac.org.pl/prace-licencjackie-ceny-t78.html. Mają problem z wyborem tematu i zakresu merytorycznego pracy, doborem literatury czy też stworzeniem konspektu samej pracy. Bardzo często szukają oni pomocy u profesjonalistów w zbudowaniu odpowiedniego planu pracy konkretnie pod właściwy profil i kierunek studiów. Najczęściej problemy studentów dotyczą pracy inżynierskich oraz magisterskich, więc podpowiadamy.

Magisterska vs inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska to kompletne odbicie procesu rozwiązywania typowego zadania inżynierskiego, które zaczyna się od sformułowania spójnych założeń, poprzez analizę żródeł, środków i metod projektowania, a kończy się projektem rozwiązania i sprawdzeniem podstawowych wymagań i sformułowaniem wniosków.

Praca dyplomowa magisterska to kompletne pod względem merytorycznym opracowanie postawionego zadania, pozwalające wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązania problemu badawczego. Zadanie może mieć formę projektu, ale musi mieć nowatorskie podejście do propozycji rozwiązania lub użytych narzędzi projektowania.

Praca dyplomowa może mieć charakter pracy zespołowej, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest z góry szczegółowo określony. Prace dyplomowe realizowane pod koniec studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia są pisane pod kontrolą promotora, i to on powinien służyć największą pomocą studentowi w ostatecznym doprowadzeniu całego zadania do końca.