Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ZUS, a koronawirus

dodatkowy zasiłek opiekuńczy zus

Z związku z coraz większym kryzysem gospodarczym w naszym kraju spowodowanym epidemią koronawirusa, rząd wprowadził szereg rozwiązań mających na celu wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. W raz z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się rodzice, którzy muszą opiekować się sowimi pociechami. Wszystkim takim osobom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy oczywiście pod pewnymi warunkami.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wprowadzona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych pozwala rodzicom, którzy muszą zaniechać pracy na rzecz opieki nad dzieckiem starać się o „dodatkowe świadczenia”. Przysługuje ono rodzicom którzy mają przynajmniej jedno dziecko nie starsze niż 8 lat lub w przypadku opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz muszą być ubezpieczeni.

Świadczenie może otrzymać wyłącznie jeden z rodziców pod warunkiem, że oboje pracują i żaden nie przebywa a urlopie, gdyż w tedy możliwe jest zajmowanie się dzieckiem. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje również przedsiębiorcom, którzy mogą złożyć jeden wniosek: ZAS-58 – Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego przez Internet.

Jak składać wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Każdy rodzic chcący otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy by sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, musi u pracodawcy złożyć oświadczenie. Następnie pracodawca przekazuje je do ZUS wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3. Niestety nie można takiego oświadczenia przekazać w tym przypadku przez PUE, akceptowana jest tylko forma tradycyjna najlepiej przez pocztę.

Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki co ciekawe ustawa przewiduje możliwość współdzielenia opieki nad dziećmi w ramach limitu 14 dniowego. Lecz rozliczany będzie wyłącznie rodzić, który złożył wniosek.

Dodatkowy zasiłek przez koronawirusa a okres trwania.

Korzystanie z specjalnego zasiłku opiekuńczego możliwe jest tylko podczas zamknięcia placówek oświatowych. Do tej pory było to 14 dni lecz w związku z przedłużeniem kwarantanny możliwość ta zostanie przedłużona do 10 kwietnia.

https://tvn24bis.pl/wideo/koronawirus-w-polsce-rzecznik-rzadu-o-zasilku-opiekunczym,1926534.html

Zatem rodzice którzy już skorzystali już z prawa 14 dniowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mogą już wnioskować o wypłatę świadczeń na kolejny okres. Cała procedura jest przeprowadzana w ten sam sposób co poprzednio.

Ponadto można jeszcze starać się o zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych, który przysługuje na okres 60 dni i stanowi 80% podstawy wymiaru zasiłku (podchodząc bardzo ogólnie 80% wypłacanej pensji). Oba te zasiłki nie wpływają na siebie w żaden sposób, co oznacza, że dodatkowy zasiłek nie wliczy się w okres 60 dni świadczenia na ogólnych zasadach.

W jakich przypadkach nie przysługuje dodatkowy zasiłek ZUS

Należy pamiętać, że pracownicy ZUS mają prawo przeprowadzić kontrolę w każdej chwili w czasie trwania zasiłku. Tym bardziej mają dużo łatwiejsze zadanie jeśli rewidują przedsiębiorcę, gdyż mogą wziąć pod uwagę czas wystawianych faktur czy podpisanych umow.

Ważną kwestią będzie tutaj możliwość pracy zdalnej pracowników, której nie będzie można wykonywać podczas pobierania dodatkowego zasiłku, gdyż on przeznaczony do opieki nad dziećmi, które nie mogą uczęszczać do przedszkola.

W przypadku gdy dziecko nigdy wcześniej nie uczęszczało do przedszkola, taki zasiłek się również nie należy dla rodziców.

Dodatkowe możliwości Istnieje jeszcze jedna możliwość wygospodarowania wolnego czasu dla swoich dzieci. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy w każdym roku przysługuje rodzicom co najmniej jednego dziecka do 14. roku życia urlop od pracy przez łączny okres dwóch dni (lub 16 godzin). Te dodatkowe dwa dni urlopu są wliczane w czas pracy i przysługuje za nie wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać że limit ten jest przeznaczony na dwoje rodziców, czyli jeśli jedno z rodziców wykorzysta ten limit urlop nie należy się drugiemu. Co więcej jeśli ktoś  zapomniał wykorzystać te dodatkowe dni lub nie zrobił tego z niewiedzy czas ten nie przechodzi na następny rok a ich wymiar jest niezależny od ilości posiadanych dzieci do 14 roku życia.