Pomoc dla firm z powodu koronawirusa

Tarcza osłonowa

Niezwłoczne działania rządku mające na celu wsparcie wszystkich przedsiębiorców oraz  Polaków są bardzo ważne dla przetrwania firm, gdyż ich problemy to również kłopoty wszystkich pracowników. Najbardziej kryzys dotknie zwłaszcza osoby samozatrudnione, na umowach śmieciowych oraz jednoosobowe firmy działające na rynku w branżach z największymi ograniczeniami.

Pandemia wywołana koronawirusem jest tragiczną wiadomością dla gospodarki, chodź są branże, które teoretycznie mniej ucierpią, to tak naprawdę nikt z tego nie wyjdzie z tego bez konsekwencji i strat. Chcąc obniżyć skutki wpływu pandemii na Polską gospodarkę 10 marca minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała specustawę osłonową dla przedsiębiorców.

Co zawiera pakiet osłonowy dla firm

Projekt pomocy dla firm zawiera propozycje zmian legislacyjnych, które mają poprawić sytuację wszystkich przedsiębiorców przez:

 • Udogodnienia w opłatach podatkowych i ZUS, oraz spore ulgi w należnościach.
 • Pootrzymywanie płynności finansowej wszystkich przedsiębiorstw, przez wsparcia gwarancyjne czy dopłaty do kredytów.
 • Wparcie dla pracowników w szczególności dla firm zmuszonych do przestojów

Rozporządzenia te były obradowane w piątek, 27.03.2020 r. i zostały przyjęte przez sejm w formie tarczy antykryzysowej.

Jak rząd pomoże firmom

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców przewiduje liczne możliwości odroczenia terminów płatności podatków lub zaliczek na podatki. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą mogli przesunąć lub odroczyć:

 • Płatność zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń z marca i kwietnia na czerwiec.
 • Jeśli firma odnotowała niższe przychody o co najmniej 50% będzie mogła zmienić termin zapłaty podatku od przychodów z budynków do 20 lipca 2020r.
 • Również jest możliwe przesunięcie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021r.

Specustawa osłonowa dla firm daje również możliwość odstąpienia od przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem ale tylko w zakresie zaliczek na podatek VAT i CIT i przy założeniu, że przychody dłużnika są mniejsze o co najmniej 50 % w porównaniu do równorzędnego miesiąca ubiegłego roku. Mali podatnicy również będą mogli odstąpić od płacenia zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020r.

Pomoc dla firm w formie zwolnień i ulg podatkowych

Jest to najważniejsza część ustawy, która jest w stanie najbardziej wesprzeć wszystkich przedsiębiorców, gdyż pomoże realnie zaoszczędzić:

 • Zwolnienie wszystkich umów pożyczkowych do dnia 31 sierpnia z podatku od czynności prawnych.
 • Zwolnienie z podatków dochodowych za 2020 rok podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu: dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustaw i wsparcia gwarancyjnego.
 • Obniżenie o 90% czynszu obiektów handlowych o powierzani powyżej 2000 m.kw w sytuacji gdy przedsiębiorca nie mógł prowadzić handlu w związku z ograniczeniami kwarantannowymi.
 • Obniżenie opodatkowania dla banków, które będą udzieliły kredytu przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19.
 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 15%.

Ponadto wiele gmin w całej Polsce wprowadzają zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy nie mogą otworzyć swoich placówek handlowych.

Mikropożyczki dla firm

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pożyczki z niskim oprocentowaniem, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Pożyczka ma być udzielana z Funduszu Pracy do 5 000 zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Samo oprocentowanie będzie wynosiło 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Możliwość spłaty pożyczki będzie dopiero możliwa po sześciomiesięcznym okresie. Przepisy te dotyczą wyłącznie mikroprzedsiębiorstw założonych przed 1 marca 2020r.

Dobrą wiadomością na pewno jest to, że możliwe będzie umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. Choć warunkiem, będzie tu brak zmian w zatrudnieniu w porównaniu do okresu 29 lutego 2020. Umorzenie będzie stanowiło pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Natomiast dla firm z kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ustawa przewiduje możliwość modyfikacji wcześniejszych warunków kredytowania. Zostawia się jednak sporo elastyczności dla banku i przedsiębiorcy w kwestii porozumienia się.

Pakiet osłonowy a ochrona pracowników

Dla każdego przedsiębiorstwa którego obroty gospodarcze spadną o 15% w ostatnich dwóch miesiącach. Ustawa przewiduje wsparcie przeciw zwolnieniom pracowników w formie dopłat do pensji.

 • Z FGŚP pracodawca może otrzymać dofinansowanie w okresie przestoju do 50% minimalnego wynagrodzenie plus składki społeczne czyli łącznie do 1533,09zł.
 • Możliwość obniżania czasu pracy pracownika nawet do 20% przy czym fundusz dofinansowuje w tedy do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Łącznie można uzyskać w ten sposób 2452,27 zł.
 • Wyplata przez ZUS zapomogi postojowej w wysokości 2080 zł które jest nie opodatkowane.

Co więcej rząd przewiduje dodatkowe zasiłki i chorobowe i opiekuńcze w sytuacji gdy przedsiębiorca nie może wykonywać swojej pracy z powodów chorobowych czy opiekuńczych nad innymi członkami rodziny.

Podsumowanie

Rząd i ministerstwa starają się reagować w miarę budżetowych możliwość na problemy Polskich firm. Należy jednak zaznaczyć, że są to zapomogi, które mają tylko zminimalizować kryzys w Polsce. Niewątpliwe jest, że dla wielu przedsiębiorstw będzie to niewystarczające. Możemy mieć tylko nadzieję, że wprowadzana ustawa ograniczy skutki kryzysu gospodarczego w jak największym stopniu.