Składki KRUS dla rolników w czasie Koronawirusa

KRUS

Zatrzymanie części transportu, handlu, turystyki jest bardzo silnym ciosem w Polską gospodarkę, która nastawiona jest głównie na wewnętrzną konsumpcje oraz eksport do krajów Unii Europejskiej. Wywołana blokada koronawirusem będzie zbierać ogromne żniwo wśród rolników, którzy będą mieć problemy ze sprzedażą swoich produktów.

Aktualnie nie ma żadnych dowodów by koronawirusa COVID-19 mógł przenosić się na zwierzęta gospodarskie czy domowe. Również nie ma żadnych dowodów, aby zwierzęta te były biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby. Pozwala to rolnikom bez przeszkód opiekować się swoim inwentarzem nawet w trakcie ścisłej kwarantanny. Możliwe jest również uprawianie pola, jednak należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Pomimo możliwości pracy w gospodarstwie rolnym przewidywany kryzys na pewno również uderzy w tą branżę. Głównymi przyczynami tego mogą być:

  • Ograniczona możliwość eksportowania.
  • Obniżanie się popytu konsumentów krajowych.
  • Niemożność w przemieszczaniu się a zarazem ograniczone możliwości sprzedażowe.
  • Możliwości objęcia kwarantanną firm pośredniczących w produkcji żywności (młyny, mleczarnie czy ubojnie.)
  • Spadek cen użytków rolnych.
  • Problemy kadrowe.

Spadek obrotów gospodarczych z powodu pandemii jest już niemal pewny szacuje się, że rynek rolniczy może stracić nawet 15% swoich dotychczasowych dochodów co z pewnością dla większości rolników będzie oznaczało bankructwo. W związku z tym Polski Rząd postanowił również wprowadzić pomoc dla rolników wraz z tzw. tarczą antykryzysową.

Zwolnienia ze składki KRUS dla rolników

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda poinformował na briefingu prasowym 25 marca 2020 roku, że jednym z jego głównych postulatów w obronie działalności rolniczej jest zwolnienie ze składki KRUS dla rolników. Co zostało przegłosowane przez rząd 27 mara 2020 rok.

Zapis ten do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. dla osób odprowadzających te składki w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Składki te w tym przypadku będą refinansowane przez budżet państwa a dokładniej za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ile czasu bez KRUS?

Zwolnienie to obejmuje okres trzech miesięcy czyli jeden kwartał, gdyż składki odprowadzane przez rolników w ramach KRUS są pobierane kwartalnie. Co najważniejsze nie jest wymagane udokumentowanie utraty dochodu w stosunku do lutego 2019r. Należy zaznaczyć, że jest to aktualna propozycja na aktualny stan epidemii, gdyż niemożliwe jest do przewidzenia jak sytuacja będzie rozwijała się dalej.

Czy zwolnienie ze składki KRUS to wszystko

Dla polskiego rządu w obecnej sytuacji kluczowym jest zapewnienie płynności funkcjonowania łańcuchów dostaw w wymiarze krajowym, rynku unijnego i rynków eksportowych.

Jak zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski Polska oczekuje na dodatkowe środki z Unii Europejskiej w celu wsparcia rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów, co więcej ministerstwo stara się o możliwość przesunięcia niewykorzystanych do tej pory środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co do tej pory było niemożliwe do zrealizowania. Jak wyjaśnia minister nie chodzi tylko o uproszczenie sposobu rozliczania i procedur w kwestiach inwestycyjnych, lecz o realne przesunięcie niewykorzystanych do tej pory funduszy. Co pozwoli to na udzielenie konkretnej pomocy Polskim rolnikom w celu minimalizacji skutków epidemii.

Apel ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego do wszystkich rolników z związku z pandemią Koronawirusa.

Co jeszcze poza zamrożeniem składki KRUS

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Każdy rolnik ubezpieczony w KRUS ma możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego podobnie jak przedsiębiorcy odprowadzający składki do ZUS. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać w przypadku niezbędnego osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół i przeszkoli. Muszą być zachowane jednak pewne warunki:

  • Zasiłek należy się na każde dziecko do 8 roku życia nie mogące uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
  • Dzieciom do 18 roku życia w przypadku orzeczenia niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Zasiłek można otrzymać na 14 dni z możliwością wydłużenia i wynosi on 1/30 kwoty emerytury podstawowej na każdy dzień. Aktualnie od 1 marca 2020 roku kwota rolniczej emerytury podstawowej wynosi 972,40 zł.

Każdy rolnik zatrudniający na swoim gospodarstwie pracowników ma również możliwość wzięcia dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy w celu ochrony miejsc pracy.

Podsumowanie

Zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, mogą świadczyć, że Polscy rolnicy na pewno nie pozostaną sami sobie w dobie epidemii. W miarę możliwości rząd wprowadzając tarczę antykryzysową musi starać się pomóc każdemu przedsiębiorcy. Oczywiście rozwiązania te mogą wydawać się niewystarczające by chronić polskich rolników, jednak aktualnie bardzo ciężkie do przewidzenia są skutki zapaści gospodarczej jakie niewątpliwie nadejdą. Odpowiednie rozdysponowanie środków między wszystkimi sektorami będzie kluczowe by zminimalizować kryzys a zapewnienie ciągłości łańcuchów w sektorze rolniczym będzie jednym z kluczowych czynników w ratowaniu gospodarstw rolnych.