Grywalizacja jako skuteczne narzędzie motywacyjne wykorzystywane w biznesie

grywalizacja

Rywalizacja jest nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i w strukturach społecznych uczestniczymy w różnego rodzaju wyzwaniach. Sami kreujemy pewne schematy, narzucamy cele, chcąc być liderem w danym przedsięwzięciu, czy też znajdować się w ścisłej czołówce. Lubimy to, gdyż takie zachowanie pobudza nas do działania, aktywności, mobilizuje i przeciwstawia się monotonii. Ten wielobarwny aspekt ludzkich zachowań jest niczym innym jak grywalizacją. W biznesie pełni rolę skutecznego narzędzia do wzmacniania zaangażowania i motywacji. W życiu codziennym wywołuje dreszczyk emocji i adrenaliny, której często potrzebujemy do naszego funkcjonowania. Przyjrzymy się zatem grywalizacji jako narzędziu motywacyjnemu.

Czym właściwie jest GRYWALIZACJA?

Grywalizacja jest definiowana jako narzędzie wykorzystujące elementy gry i techniki projektowania gier w celu zaangażowania ludzi, motywowania do działania, pobudzania do nauki. To także sposób rozwiązywania problemów poprzez osiąganie pożądanych zachowań lub założonych celów.

Grywalizacja wykorzystuje mechanizmy znane z gier, ale stosowane w obszarze życia codziennego. Często jest określana jako produkt, sposób myślenia, proces, doświadczenie czy podejście do projektowania. Wykorzystywana jest na takich płaszczyznach jak edukacja, opieka zdrowotna, zarządzanie w szerokim znaczeniu, marketing czy sprzedaż. Grywalizacja sprawia, że dana aktywność czy przedsięwzięcie, stają się  niezwykle interesujące i angażujące dla odbiorców. Poznajmy zatem mechanizmy wykorzystywane podczas grywalizacji.

Atrybuty grywalizacji

Grywalizacja ma na celu zmotywować i pobudzić do działania. Zainteresować i zachęcić do wzięcia udziału w procesie, który ma przynieść wymierne korzyści dla każdej ze stron. Osiągnięcie celu czy zdobycie konkretnej nagrody, powinno być skutecznym motywatorem do podjęcia wyzwania i wytrwania w nim do końca.

Do atrybutów grywalizacji możemy zaliczyć:

  • Zadania i wyzwania dla uczestników,
  • Pasek postępu informujący o progresie danej aktywności,
  • Odznaki za osiągnięcia nagradzające uczestników, którzy wykonali zdanie,
  • Poziomy, których przejście wymaga większego zaangażowani, a nawet współpracy z innymi uczestnikami, co pozwala nawiązać więzi społeczne,
  • Rywalizację indywidualną i grupową,
  • Rankingi osób biorących udział,
  • Punkty i system nagradzania,
  • Formę komunikacji pomiędzy uczestnikami.

Grywalizacja poprzez swoje mechanizmy ma na celu zmianę postaw i przyzwyczajeń uczestników biorących w niej udział dla osiągnięcia pewnych założeń. Jak to przekłada się na sferę biznesową?

Grywalizacja skutecznym narzędziem biznesowym

Grywalizacja z powodzeniem wykorzystywana jest na płaszczyźnie biznesowej, sprzedażowej i marketingowej. Jej mechanizmy stosowane są m.in na platformie e-learningowej, która ma zwiększyć zaangażowanie pracowników. Odbywa się to poprzez zdobywanie wiedzy, podnoszenie kompetencji, czy współpracę w zespole. Wszystko oparte o pokonywanie kolejnych etapów, zdobywanie punktów, odznak i zdrową rywalizację o pozycję w rankingu. Efekty takiego działania są widoczne w zyskach przedsiębiorstwach. To także wartość dodatnia dla pracowników, którzy poprzez taką formę wzbogacają swoją wiedzę.

Metody grywalizacji wykorzystywane są też często w sprzedaży, gdzie podejmujemy różnego rodzaju wyzwania kupując dany produkt i licząc na wygraną. Z powodzeniem czy też nie, zawsze towarzyszą temu zaangażowanie, emocje i niebywałe zainteresowanie.

Dobra platforma grywalizacyjna

Skuteczność grywalizacji będzie podyktowana odpowiednią platformą, która ją obsłuży. Musi być ona w pełni elastycznym, a jednocześnie kompleksowym narzędziem, który zainteresuje i pozwoli osiągnąć założony cel.

Platforma Grywalizacyjna Motivation Direct będzie tym, czego poszukujesz. Motivation Direct, który jest liderem na rynku polskim w tego typu przedsięwzięciach, stworzył znakomity system do obsługi grywalizacji w biznesie. Może być on zintegrowany z dowolnym systemem wewnętrznym w firmie. Unikalne możliwości platformy pozwalają nagradzać, wzmacniać zaangażowanie, podnieść skuteczność szkoleń wewnętrznych, poprawić komunikację w firmie, zwiększyć sprzedaż, a jednocześnie podnieść jakość, bezpieczeństwo i komfort pracy. Dobra platforma grywalizacyjna będzie kluczem do sukcesu.