Pomiary drgań podczas prac budowlanych – dlaczego są konieczne?

pomiary drgań

Pracom budowlanym, zwłaszcza tym prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu powszechnie towarzyszą wibracje. Drgania wywoływane są przez takie procesy jak wibrowanie grodzic stalowych, prace rozbiórkowe czy też palowanie. Nie są one obojętne zarówno dla pracujących na budowie osób, jak i dla sąsiadujących z placem budowy budynków. Silne drgania mogą bowiem prowadzić nawet do naruszenia konstrukcji budynku, w wyniku czego może dojść do jego zawalenia czy uszkodzenia. Regularna stała kontrola drgań pozwala więc uniknąć tragicznych w skutkach wypadków i reagować w porę w razie pojawienia się zbyt dużego natężenia wibracji.

Pomiar drgań – co to jest i gdzie się go stosuje?

Pomiar drgań: https://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan jest to proces konieczny do otrzymania informacji o przebiegu drgań o raz ich parametrów w czasie. Jest to niezbędne do określenia rodzaju drgań, a także ich charakteryzacji, a także do zatrzymania lub izolowania drgań potencjalnie szkodliwych. Oprócz placów budowy gdzie pracują ciężkie maszyna i urządzenia mechaniczne wywołujące wibracje, pomiary drgań stosowane są również w branży komunikacyjnej – do oceny drgań wywoływanych przez przejazd pojazdów kołowych lub szynowych, lub w branży kopalnianej – do oceny drgań podczas tąpnięć w kopalniach.

Pomiary drgań, na czym polegają?

Pomiary drgań wykonywane są za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych, które montowane są na terenie np. budynków sąsiadujących z placem budowy. Czujniki drgań mają za zadanie przekazywanie informacji o intensywności wibracji przenoszonych na dany budynek. Urządzenie odbiorcze zlokalizowane jest na terenie placu budowy, gdzie prowadzone są prace emitujące wibracje. Osoba odpowiedzialna za kontrolę poziomu wibracji – np. kierownik budowy w razie wystąpienia alarmu o przekroczeniu bezpiecznych norm wibracji, ma obowiązek zatrzymać prowadzone działania. Po odnotowaniu zbyt wysokiego poziomu drgań może być konieczne całkowite zaprzestanie prac, ewentualnie zmiana osprzętu, lub technologii na taką, która nie będzie emitowała tak silnych drgań.