Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

fotowoltaika

Wielu właścicieli gruntów dysponuje terenami, które prawie nie są wykorzystywane gospodarczo lub przynoszą tylko niewielki dochód. Takie właśnie obszary szczególnie dobrze nadają się do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii

Możliwość wydzierżawienia gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych zachęca coraz więcej inwestorów, którzy nie mają odpowiedniej do tego celu działki. Inwestorzy oferują różne stawki za użytkowanie gruntów. Ceny te mogą wynosić ponad 15 tys. zł za hektar rocznie. Jednakże nie jest to kwota stała, gdyż zależy ona od kilku czynników, np. rodzaju gruntu, jego powierzchni i wielu innych. W związku z tym całkowity zysk ostatecznie ustalany jest dopiero w momencie zawierania umowy. Umowy dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę (https://sm-project.pl/dzierzawa-gruntow/) to bardzo skomplikowane kontrakty. Na pewne zapisy trzeba zwracać szczególną uwagę, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata.

Wynajem pola pod farmę solarną

Dzierżawa terenu pod fotowoltaikę może być bardzo opłacalnym biznesem. W ramach takiego kontraktu rolnik zezwala inwestorom na użytkowanie ziemi w zamian za regularne płatności w formie czynszu. Umowy na farmy fotowoltaiczne zawierane są zazwyczaj na 29 lat, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o ich treść. Mogą one zawierać takie pułapki jak utrata prawa do dopłat lub do dysponowania gruntem przylegającym do wynajętej działki.  Istnieją również luki prawne, zgodnie z którymi opłata wnoszona jest tylko za powierzchnię faktycznie użytkowaną, a nie za całą nieruchomość. Takie postanowienie prowadzi do znacznego obniżenia płaconego czynszu. Ważną kwestią jest również podatek gruntowy lub podatek rolny. Zmiana przeznaczenia gruntów, które nie są już uznawane za rolne, prowadzi do znacznego wzrostu stawki podatkowej. Chociaż podatek jest wystawiany na właściciela gruntu, umowa musi zawierać zapis, że inwestor zwróci go rolnikowi. Ponadto, rosnąca inflacja może sprawić, że atrakcyjne wynagrodzenie już po kilku latach wyda się zbyt niskie. Dlatego umowa dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę powinna być starannie sporządzona i zawierać korzystne dla obu stron zapisy. 

Co więcej, jeżeli najemca wymaga, aby jego prawo użytkowania zostało wpisane do księgi wieczystej, wówczas umowa dzierżawy gruntu powinna być zawarta również z podpisami notarialnie uwierzytelniającymi. Nie jest to forma tożsama z formą aktu notarialnego, gdyż w tym przypadku notariusz jedynie poświadcza fakt podpisania umowy w jego obecności. Tym samym koszt będzie znacząco niższy niż w przypadku standardowej umowy zawieranej w formie aktu notarialnego.

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Ziemia jest bardzo wartościowym aktywem i z tego względu musi być odpowiednio zabezpieczona. Umowę dzierżawy należy więc przeanalizować również pod kątem dodatkowych aspektów. Po pierwsze, grunty pod fotowoltaikę powinny zostać wyłączone z produkcji rolnej. W przypadku bardzo dużych powierzchni możliwe jest podzielenie terenu i wydzierżawienie tylko jednej z poszczególnych działek. Koszty podziału tych gruntów oraz obciążenia związane z wyłączeniem tych terenów z produkcji rolnej mogą być również ponoszone przez dzierżawcę. Dlatego przed ostateczną decyzją obie strony powinny szczegółowo przeanalizować umowę.

Ważnym środkiem ochronnym jest też wprowadzenie do umowy przepisów dotyczących odpowiedzialności finansowej dzierżawcy za bezpodstawne korzystanie z gruntu. W ten sposób dzierżawca może uchronić się przed wykorzystaniem terenu na inne cele, np. budowę parkingu. Najemca musi również naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku prac budowlanych prowadzonych przez niego na danym gruncie. Natomiast po upływie okresu obowiązywania umowy inwestor zobowiązany jest również do przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu pierwotnego.

Jeśli Twoja nieruchomość nadaje się do budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej, możesz ją wynająć i zapewnić sobie w ten sposób sukcesywny dochód przez następne trzy dekady! Wytwarzając na swojej działce energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, nie tylko zarabiasz, ale także wnosisz istotny wkład w transformację energetyczną. Jeśli interesuje Cię dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę (https://sm-project.pl/dzierzawa-gruntow/), warto skontaktować się z firmą, która się w tym specjalizuje i przedstawi możliwości zysku.